خوش آمدید

                                                    سلام دوستان 

                                      به وبلاگم خوش آمدید.

[ دوشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 15:0 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

زمین پاک خدا

خواهم روم کربلا                                           زمین پاک خدا

همراه با رقیه                                               آن کودک سه ساله

آن نوجوان دلاور                                             یعنی علی اکبر

همراه با سکینه                                           که داشت غم به سینه

قاسم تازه داماد                                          حری که گشت آزاد

ماهی که در لب رود                                     ساقی خیمه ها بود

گردم به دور زینب                                         در روزها و در شب

جانم به شور و شین است                             فدایی حسین است

[ پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:41 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

کاش درکربلابودم

حسین جان کربلایت را میشناسم.با رنج ها و دردهایت آشنا هستم.سال هاست که در مجالس روضه هایت شرکت می کنم .هر بار که به مجلس عزایت می آیم با خود می گویم:

کاش در کربلا بودم و پابا پای رقیه کودک سه ساله ات بیابان تفتیده ی نینوا را با پاهای برهنه طی می کردم.

کاش در کربلا بودم و همچون قاسم آن نوجوان تازه داماد برادرت حسن سینه ام آماج تیرهای کوفیان از خدا بی خبر می شد.

کاش در کربلا بودم و با سکینه هم ناله می شدم آن گاه که آن کرکسان نابکار گوشواره از گوش هایش کشیدند.

کاش در کربلا هم صدا با خواهرت زینب می شدم و فریاد مظلومیت تو را با صدای بلند به همه می رساندم.

حسین جان نبودم آن زمان که همراه شوم با برادرت عباس و آب آور خیمه هایت باشم.

نبودم که خون گلوی اصغرت را به آسمان بپاشم و همراه با رباب ناله ی مظلومیت سر دهم.

اما ..............

اما من شیعه هستم.من فرزند اسلامم.من عضو کوچکی از عاشقان اهل بیتم.من مظلومیت تو را و مظلومیت خاندانت را با تمام وجود درک می کنم و.......

و به پاکی خونت قسم می خورم که رهرو راهت باشم و آرزو دارم دوستانم نیز چون من رهرو راه ولایت باشند. 

"آمین یا رب العالمین"

[ سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ 20:51 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

زمان وزمین

به نام خداوندپاک زمین

                            که آفریدمارازخاک زمین

                                                        زمان وزمین راکه اوآفرید

                                                                                     پس ازآن نمودآسمان را پدید

زخاک زمین آفریده مرا

                           مراآفریده درآن لحظه ها

                                                        مرابرده اودربهشت خدا

                                                                                     بهشتی که بودپاک وزیبا

بهشتی که مردمان خوب بودند

                                       مردمانی درآنجامی آسودند

[ چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:26 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

پروانه مهربان

برروی مانشیند

                  باخال های رنگی

                                       اوچیست پروانه است

                                                                 بابال های رنگی

به به چقدرزیباست

                       پروانه مهربان

                                      به به می نشیند 

                                                          درآب های روان

                                                                            

پوشیده ازگلستان

                     پرهای آن قشنگ است

                                                 به به چقدرزیباست 

                                                                       بالش هزار رنگ است

[ یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 12:37 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

در انتظار تو

درانتظارش هستم

                       یک روز تابیاید

                                        یک روزپرستاره

                                                          ازشرق اوبیاید

یک روزیک ستاره

                     پرنورخواهدآمد

                                       روزامامت او

                                                      روزولایت آید

خوشحال وشادمانم

                         من سوی اودوانم

                                               سرحال وپرتوانم

                                                                   اوهست قلب وجانم

درپشت بام خانه

                      یک نورسبزدیدم

                                          بوی خوش خدارا

                                                              من جزدراوندیدم

خورشیدشایدآن روز

                        ازشرق دربیاید

                                          میدانم اینکه مهدی

                                                                  تاروزمحشرآید

[ یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:2 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

آدامس

وقتی آدامس می خوری چی می

شه؟

 


به صورتت می چسبه مثل:تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

لپت دردمی گیره مثل:تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

سرت گیج می ره مثل:تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

 

دندونات زردمی شه مثل:تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

نمی دونی چی کارکنی مثل:تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

دندونات دردمی گیره مثل:تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

 

بعدم می شی مثل اولت وهمون دیوونگی هات:تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد  

[ جمعه یکم دی ۱۳۹۱ ] [ 13:49 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

عکس


عکسهای شخصیت کارتونی باب اسفنجی شلوار مکعبی

[ سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 15:5 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

قلب

[ شنبه هفدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:37 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]

من بی گناهم

صبح است و دلم نفس کشیده                                        یارب که خدای من ندیده 


هستی تودرون قلب پاکم                                               هستی تو و من که سینه چاکم


آرام بگیر در کنارم                                                        آرام بگیر بی قرارم 


آرام بگیر در پناهم                                                        آرام بگیر بی گنام


عشق است و دلم نفس کشیده                                     یارب که خدای من ندیده

                                                                                                           

[ دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 13:25 ] [ مریم دهقان بهابادی ]

[ ]